Ernæringskemiske analyser af foder 2021

2021

Fødevarestyrelsen har i 2021 udtaget 197 prøver af foder til analyse for ernæringskemiske parametre (råprotein, råfedt, træstof og råaske).