ESC- og CPE-producerende E. coli i kød af fjerkræ, svin og kvæg 2021

2021

Projektnr.: 4311, 5043, 5178, 5166

Formål og baggrund

Dette er et kortlægningsprojektet som bidrager til resistensovervågning i EU. Prøverne undersøges for ESC/CPE producerende E. coli. E. coli med denne resistenstype er specielt uønskede, da de er resistente over for antibiotika, som er særligt kritiske til behandling af humane infektioner.

Resultater

Oversigt over antal prøver analyseret for ESC-producerende E. coli i 2021 fordelt på svin-, okse- og kalvekød samt resultaterne for analyserne.

Billedet viser antal prøver analyseret for ESC-producerende E. coli i 2021 fordelt på svin-, okse- og kalvekød samt resultaterne for analyserne (positiv eller negativ).

Oversigt over den procentvise forekomst af ESC-producerende E. coli i 2021, fordelt på svin-, okse- og kalvekød.

Billedet viser den procentvise forekomst af ESC-producerende E. coli i 2021, fordelt på svin-, okse- og kalvekød.

*baseret på få prøver. Der vises en forekomst på 53% for importeret svinekød, men analysen er kun baseret på 26 prøver.

Der blev ikke påvist CPE-producerende E. coli, hverken i dansk eller importeret kød.