Meldrøjer og meldrøjealkaloider i foder 2021

2021

Fødevarestyrelsen har i 2021 udtaget 25 prøver af rug og foderblandinger med rug til analyse for meldrøjer og meldrøjealkaloider.