Mineraloliekulbrinter i fødevarer 2021

2021

I alt 26 prøver (vegetabilske olier, ris og couscous) blev analyseret for MOSH og MOAH.

Mineraloliekulbrinter kan havne i vores fødevarer fra flere forskellige kilder. De kan eksempelvis stamme fra miljøforureninger, smøreolier brugt i produktionen af fødevarer eller fra fødevarekontaktmaterialer (FKM), f.eks. sisalsække, genbrugspap- og papir. Formålet med dette projekt er at måle indhold af mættet mineraloliekulbrinter (MOSH) og aromatiske mineraloliekulbrinter (MOAH) i udvalgte fødevarer og i vegetabilske olier.