Restkoncentrationer 2021 i får og geder

2021

I 2021 blev i alt 43 prøver fra får og geder undersøgt for flere forskellige stoffer. Der blev fundet tre tilfælde af overskridelse af grænseværdien for kobber.