Restkoncentrationer 2021 i honning

2021

I 2021 blev i alt 99 prøver af honning undersøgt for forskellige stoffer. Der blev fundet 12 tilfælde af overskridelse af grænseværdien for kobber.