Restkoncentrationer 2021 i kvæg

2021

I 2021 blev i alt 1895 prøver af kvæg undersøgt for flere forskellige stoffer. Der blev fundet ti tilfælde af overskridelse af grænseværdien for kobber.