Sammensætning af foder 2021

2021

Fødevarestyrelsen har i 2021 udtaget 154 prøver af foder til analyse af enten sammensætning eller botanisk renhed.