Slutrapport for kampagnen Kontrol af anvendelse og mærkning af fødevarekontaktmaterialer

2021

Fødevarestyrelsen kontrollerer anvendelse af FKM som en del af den almindelige fødevarekontrol. Derudover kontrollerer Fødevarestyrelsen FKM-virksomheder.

Formålet med kampagnen

  • at kontrollere regelefterlevelsen, hvad angår brugen af FKM i detailvirksomheder med fødevareproduktion, herunder kontrol i de virksomheder, som havde en bagatelagtig overtrædelse i kampagnen i 2018.
  • at vejlede om korrekt anvendelse af FKM i detailvirksomheder med fødevareproduktion, herunder korrekt anvendelse ved genbrug af emballager.
  • at kontrollere og vejlede om mærkning i FKM engrosleddet, således at den nødvendige information videregives til fødevaredetailleddet
  • at kontrollere i FKM engrosleddet, at der er overensstemmelse mellem anvendelsesanvisninger i overensstemmelseserklæringen eller anden dokumentation og mærkningen af produktet.
  • at styrke ensartethed i kontrollen.