Antibiotikaresistens i blindtarmsprøver fra kvæg, svin og kyllinger 2022

2022

Projektnr.: 4122, 4332, 4017

Formål og baggrund

I 2022 blev der undersøgt for campylobacter i kvæg og kyllinger, enterokokker i kyllinger samt E. coli i kvæg, svin og kyllinger.

E. coli og enterokokker er naturligt forekommende i dyrenes tarmkanal. Det er derfor ikke relevant at opgøre forekomsten af disse bakterier, men det er relevant at overvåge resistensudvikling hos bakterierne.

I Danmark er forekomsten af campylobacter i kyllinger hyppigst i sensommeren. For at overvåge resistensforekomsten i campylobacter udtages prøverne herfor primært i sensommeren. Antal prøver, der er positive for campylobacter kan derfor ikke anvendes som et udtryk for en gennemsnitlig forekomst.

Resultater

699 blindtarmsprøver fra kyllinger og 159 blindtarmsprøver fra kvæg blev analyseret for campylobacter, hvoraf hhv. 259 (37%) og 135 (85%) af prøverne var positive. Ydermere blev 204 blindtarmsprøver fra kyllinger, 117 blindtarmsprøver fra kvæg samt 188 blindtarmsprøver fra svin analyseret for E. coli, hvoraf hhv 195 (95,5%), 112 (96%) og 176 (94%) af prøverne var positive.

Endeligt, blev 336 blindtarmsprøver fra kyllinger analyseret for enterokokker, hvoraf 331 (98,5%) af prøverne var positive.

  Billedet viser antal prøver analyseret for campylobacter, E. coli og enterokokker i blindtarmsprøver fra kylling, kvæg og svin.

Mult​​ir​esi​​​​​​​​​​​​stens

Bakterieisolaterne betegnes som multiresistente, hvis de er resistente overfor 3 eller flere typer antibiotika. 

9 ud af 18 resistente E. coli isolater fra blindtarmsprøver fra kvæg viste resistens over for mere end 3 typer antibiotika (multiresistens). Ingen resistente campylobacter isolater fra blindtarmsprøver fra kvæg viste multiresistens. De hyppigste resistenstyper i blindtarmsprøver fra kvæg var overfor ciprofloxacin og cefotaxime.

Billedet viser forekomst af multiresistente bakterier fra blindtarmsprøver fra kvæg.

53 ud af 89 resistente E. coli isolater fra blindtarmsprøver fra svin viste resistens over for mere end 3 typer antibiotika (multiresistens). De hyppigste resistenstyper i blindtarmsprøver fra svin var overfor cefotaxime og ceftazidime.

  Billedet viser forekomst af multiresistente bakterier fra blindtarmsprøver fra svin.

29 ud af 73 resistente E. coli isolater fra blindtarmsprøver fra kyllinger viste resistens over for mere end 3 typer antibiotika (multiresistens). Ingen resistens campylobacter isolater fra blindtarmsprøver fra kyllinger viste multiresistens. De hyppigste resistenstyper i blindtarmsprøver fra kyllinger var overfor ciprofloxacin og nalidixansyre.

Billedet viser forekomst af multiresistente bakterier fra blindtarmsprøver fra kyllinger.