Jod i mælk og mejeriprodukter 2022

2022

Projektet har til formål at kortlægge forekomsten af jod i rå mælk og pattedypningsmidler.

Baggrunden er, at der i mange malkekvægsbesætninger anvendes pattedypningsmidler med jod. Jod er særligt interessant, da vi i Danmark har et højt indtag af mejeriprodukter, samtidig med at bordsalt og salt i brød og bagværk beriges med jod. Særligt børn vurderes at være i risiko for et for højt indtag af jod. Derud-over har ikrafttræden af biocidforordningen medvirket til, at et højere indhold af jod i pattedypningsmidler er godkendt sammenlignet med tidligere. Dette kan betyde, at indholdet af jod i dansk mælk og mejeripro-dukter stiger i fremtiden, hvorfor det er vigtigt at monitorere indholdet af jod.

For at måle niveauet af jod i mejeriprodukter er der udtaget prøver af de mejeriprodukter, som danskerne spiser mest af. Mejeriprodukterne er primært danske produkter, men også i et vist omfang udenlandske, som f.eks. oste og lign., som importeres til Danmark. På den baggrund giver projektet et billede af indhol-det af jod i de mejeriprodukter, som forbrugerne indtager.

Der er også analyseret for jod i rå mælk fra tank. Prøverne er blandet rå mælk, som er indsamlet fra danske mejerier i 2018, 2019, 2021 og 2022. Resultaterne kan bruges til at se, om der om der en stigning i jod i rå mælk fra danske malkekøer, som kan skyldes den stigende koncentration af jod i pattedypningsmidler.