Campylobacter i dansk og importeret, kølet kyllingekød på centrallagre 2022

2022

Projektnr. 5178+5221

Formål og baggrund:

Fersk dansk og udenlandsk kyllingekød i detailleddet er blevet undersøgt for campylobacter. Prøverne er analyseret for forekomst og kontamineringsgrad med campylobacter.
Risikoen for at blive syg af campylobacter gennem maden afhænger af kontamineringsgraden og forbrugerens håndtering.

Resultat:

Nedenfor ser du en samlet oversigt over resultater fra 2022 af fødevareundersøgelsen af campylobacter fra henholdsvis dansk og udenlandsk kyllingekød i detailleddet. Bemærk forskellen i prøvestørrelsen mellem dansk (92,85% af prøverne) og udenlandsk (7,15% af prøverne) kyllingekød.

2022 Antal prøver Andel af prøver
  Dansk Udenlandsk Dansk Udenlandsk
<10 CFU/g 780 32 88,22% 47,10%
≥10 og <100 CFU/g 75 26 8,50% 38,20%
≥100 og ≤1000 CFU/g 23 10 2,60% 14,70%
>1000 CFU/g 6 0 0,68% 0%
Totalt 884 (92,85%) 68 (7,15%) 100% 100%

Grafen viser forekomst af Camylobacter i fersk kyllingek&oslash;d i detailleddet i 2022. Forekomsten stiger i sommerm&aring;nederne.

Grafen viser forekomst af Campylobacter i fersk kyllingekød i detailleddet i 2022.