Ernæringskemiske analyser af foder 2022

2022

Fødevarestyrelsen har i 2022 udtaget 365 prøver af foder til analyse for ernæringskemiske parametre (råprotein, råfedt, træstof og råaske).