ESC- og CPE-producerende E. coli i kød af fjerkræ, svin og kvæg 2022

2022

Projektnr.: 4311, 5043, 5178, 5166

Formål og baggrund

Dette er et kortlægningsprojektet som bidrager til resistensovervågning i EU. Prøverne undersøges for ESC/CPE producerende E. coli. E. coli med denne resistenstype er specielt uønskede, da de er resistente over for antibiotika, som er særligt kritiske til behandling af humane infektioner.

Resultat

​Oversigt over antal af prøver analyseret for ESC-producerende E. coli i 2022 fordelt på blindtarmsprøver fra kyllinge- og kalkunkød samt resultaterne af analyserne.

Billedet viser antal prøver analyseret for ESC-producerende E. coli i 2022. Prøverne er taget på kalkun og kylling med prøver fra både DK og Udland

Oversigt over den procentvise forekomst af ESC-producerende E. coli i 2022 fordelt på blindtarmsprøver fra kyllinge- og kalkunkød.

Billedet viser den procentvise forekomst af ESC producerende  E. coli.

Der blev ikke påvist CPE-producerende E. coli, hverken i dansk eller importeret kød.