Pakkemateriale i foder 2021-2022

2022

Fødevarestyrelsen har i 2021-2022 udtaget 7 prøver af foder til analyse for pakkemateriale.