Restkoncentrationer 2022 i akvakultur

2022

I 2022 blev i alt 367 prøver af akvakultur undersøgt for flere forskellige stoffer. Der blev ikke fundet overskridelser af grænseværdier eller ikke tilladte stoffer.