Restkoncentrationer 2022 i får og geder

2022

I 2022 blev i alt 57 prøver fra får og geder undersøgt for flere forskellige stoffer. Der blev fundet et tilfælde af overskridelse af grænseværdien for kobber.