Restkoncentrationer 2022 i honning

2022

I 2022 blev i alt 87 prøver af honning undersøgt for forskellige stoffer. Der blev fundet overskridelse af grænseværdien for kobber i 14 prøver.