Restkoncentrationer 2022 i mælk

2022

I 2022 blev i alt 413 prøver af mælk fra får, geder og køer undersøgt for flere forskellige stoffer. Der blev ikke fundet overskridelser af grænseværdier eller ikke tilladte stoffer i nogle af prøverne.