Restkoncentrationer 2022 i svin

2022

I 2022 blev i alt 9212 prøver af svin undersøgt for forskellige stoffer. Der blev ikke fundet overskridelser af grænseværdier eller ikke tilladte stoffer i nogle af prøverne.