Restkoncentrationer 2022 i vildtlevende vildt

2022

I 2022 blev der undersøgt 8 prøver af vildtlevende vildt for rester af organiske klorforbindelser (stofgruppe B3a), kemiske grundstoffer (stofgruppe B3c) og andre forbudte stoffer (stofgruppe b3f). Der blev fundet overskridelser af grænseværdien for kobber i 5 prøver og overskridelse af grænseværdierne for kobber og bly i en prøve.