Slutrapport lakrids 2019-2022

2022

Dette projekt samler information om mængden af glycyrrhizinsyre i fødevarer med smag af lakrids og kontrollerer anvendelse af glycyrrhizinsyre i fødevarer i forhold til grænseværdierne og mærkning.

Der er ikke nogen åbenlys trend i typerne af mærkningsfejl. Fejltyperne var mærkning, hvor der ikke var mærkningspligt, manglende mærkning hvor der var mærkningspligt, forkert formuleret mærkning og manglende deklaration på dansk. Der blev i alt fundet 23 deklarationsfejl i de 223 analyserede prøver, hvilket svarer til fejl i 10% af tilfældene. Med de relativt få prøver og overskridelser er det ikke muligt at konkludere, hvorvidt der har været en opadgående eller nedadgående trend i antallet af overskridelser fra 2019 til 2022. Der blev ikke fundet glycyrrhetinsyre i nogen af prøverne.