Dioxin og PCB i foder 2023

2023

Projektet omfatter prøver af forskellige fodermidler, foderblandinger og fodertilsætningsstoffer.