MCPD-estre og glycidyl-estre i fødevarer 2020-2023

2023

Der er analyseret 135 prøver til dette projekt fordelt over perioden fra 2020-2023. Prøverne er analyseret for MCPD-estre og glycidyl-estre i forskellige fødevarer.