Metaller i animalske fødevarer - Grønland 2023

2023

Der er analyseret prøver for arsen, uorganisk arsen, cadmium, kviksølv og bly i rejer (pillede og skal-rejer), krabber, hellefisk, sild, makrel, torsk, stenbiderrogn og rødfisk, rensdyr og får/lam.