PFOS i blod fra kvæg og får 2022-2023

2023

Fødevarestyrelsen har i 2022-2023 udtaget blodprøver fra kvæg og får, som har græsset på PFAS forurenede arealer.

Blodprøverne er blevet undersøgt for indhold af PFOS. Resultaterne er blevet sammenholdt med Fødevarestyrelsens indikatorværdier for PFOS i blod fra hhv. kvæg og får. Indikatorværdien er et udtryk for den koncentration i blodet, hvor man forventer, at kød fra dyrene vil overholde EU’s maksimalgrænseværdi for PFOS. I besætninger, hvor der er målt overskridelser af indikatorværdien for PFOS i blod, er dyrene sat under offentligt tilsyn og må ikke indgå i fødevareproduktionen.