PFOS i fødevarer fra forurenede områder i Danmark 2023

2023

I forbindelse med forureningssager i områder i Danmark, hvor der er konstateret PFOS (og evt. andre PFAS) i f.eks. grundvand, vandløb eller jord, har Fødevarestyrelsen udtaget mistankeprøver af animalske og vegetabilske produkter, som er beregnet til fødevarer. Ingen af fødevareprøverne fra de konstateret forurenede områder havde et indhold af PFOS over EU’s grænseværdier.