Flytning og indførsel af avlsmateriale - lovstof

Animalske biprodukter Veterinær Samhandel og eksport

Her finder du supplerende lovgivning til EU's dyresundhedslov, som gælder ved flytning og indførsel af sendinger af avlsmateriale mellem EU lande og andre lande i samhandelsområdet, samt fra tredjelande.

Overordnet er det dyresundhedsloven, som regulerer flytning og indførsel af avlsmateriale. Du kan læse mere om dyresundhedsloven på Fødevarestyrelsens side om dyresundhedsloven.

Gå til siden Dyresundhedsloven

Derudover finder følgende anvendelse:

Bestemmer for ind- og udførsel af avlsmateriale af følgende arter:

  • svin
  • dyr af hestefamilien
  • dyr af familierne Camelidae og Cervidae
  • andre landdyr end kvæg, svin, får, geder og dyr af hestefamilien, der holdes på afgrænsede virksomheder

er reguleret af EU's dyresundhedslov.

Gå til siden om EU dyresundhedslov

Efter bekendtgørelse nr. 965 af 27/06/2023 om offentlig kontrol ved flytning af levende dyr og avlsmateriale mellem Danmark og andre lande i samhandelsområdet og ved indførsel af levende dyr og avlsmateriale til Danmark fra tredjelande, skal du søge om tilladelse.

Skriv til os her

Skal du eksportere avlsmateriale til tredjelande?

Du kan læse mere om reglerne for eksport til tredjelande på denne side:

Gå til siden om eksport til tredjelande