14. Primærproducenters direkte levering af æg til eget ægpakkeri, autoriseret til begrænset, lokal omsætning - registrering

Primærproducenter må levere op til 312.000 æg til eget ægpakkeri, som er autoriseret til begrænset, lokal afsætning. Produktionen er underlagt lempeligere bestemmelser om kontrol med Salmonella.

Primærproducenten skal for hvert regnskabsår kunne dokumentere, at leverancerne ikke overstiger den angivne mængde.

Primærproducenter må også levere æg direkte til endelige forbrugere og til egne lokale detailvirksomheder. Den samlede mængde af æg, der leveres til endelige forbrugere og til egne lokale detailvirksomheder samt eget autoriseret ægpakkeri med begrænset, lokal omsætning, må ikke overstige 312.000 æg om året.

Se mere: 

12.5 Levering af æg – registrering

17.17 Ægpakkeri med begrænset, lokal omsætning – autorisation 

Autorisationsbekendtgørelsen, § 6, stk. 5-7