19. Detailvirksomheders levering af animalske fødevarer til andre fødevarevirksomheder - registrering

Detailvirksomheder må på visse betingelser levere animalske fødevarer til andre fødevarevirksomheder uden at blive omfattet af alle de supplerende bestemmelser i hygiejneforordningen for animalske fødevarer. Dette gælder, uanset om der er tale om salg eller donation.

Virksomheden skal overholde de generelle bestemmelser om sporbarhed.

Leverancerne kan foregå efter oplagringsreglen eller efter 1/3-reglen: 

  • Leverancer af animalske fødevarer efter oplagringsreglen kan være til fødevarevirksomheder i grupperne detail, detail med engros og engros, samt til fødevarevirksomheder under bagatelgrænsen. Denne aktivitet skal være registreret.
  • Leverancer af animalske fødevarer efter 1/3-reglen kan være til fødevarevirksomheder i grupperne detail og visse detail med engros, samt til fødevarevirksomheder under bagatelgrænsen. Denne aktivitet skal være registreret. 

Selv om en detailvirksomhed kunne levere en fødevare til andre virksomheder efter oplagringsreglen, vælger den selv, om den i stedet vil levere efter 1/3-reglen.

Se mere om oplagringsreglen og 1/3-reglen: 

20. Oplagringsreglen – detailvirksomheders levering af animalske fødevarer til andre fødevarevirksomheder – registrering

21. 1/3-reglen – detailvirksomheders levering af begrænsede mængder animalske fødevarer til andre detailvirksomheder – registrering