20. Oplagringsreglen - detailvirksomheders levering af animalske fødevarer til andre fødevarevirksomheder - registrering

En registreret detailvirksomhed må på en række betingelser levere animalske fødevarer til andre fødevarevirksomheder uden at være omfattet af alle de supplerende bestemmelser i hygiejneforordningen for animalske fødevarer. Dette gælder, uanset om der er tale om salg eller donation. Denne aktivitet skal være registreret.

Virksomheden skal overholde de generelle bestemmelser om sporbarhed.

20.1 Oplagringsreglen – generelle betingelser

En detailvirksomhed må levere animalske fødevarer til andre fødevarevirksomheder i grupperne detail, detail med engros og engros, samt til fødevarevirksomheder under bagatelgrænsen, uden at være omfattet af de supplerende bestemmelser i hygiejneforordningen for animalske fødevarer, på nær temperaturkravene.

Det gælder, uanset om der er tale om salg eller donation. Denne aktivitet skal være registreret.

Uanset at honning, insekter, kød af kænguruer, krokodiller o.l. er animalske fødevarer, er levering af denne type fødevarer ikke omfattet af oplagringsreglen, da den kun gælder for animalske fødevarer, som er omfattet af bestemmelser i bilag III i hygiejneforordningen for animalske fødevarer.

Levering efter oplagringsreglen kan ske på betingelse af, at: 

 • de animalske fødevarer er produceret i en autoriseret virksomhed,
 • detailvirksomheden ikke foretager andre aktiviteter med de animalske fødevarer end oplagring eller transport, og
 • detailvirksomheden overholder temperaturbestemmelserne i hygiejneforordningen for animalske fødevarer, der også er gengivet i bilag 1 i autorisationsbekendtgørelsen. 

Bemærk, at når en detailvirksomhed leverer de omfattede animalske fødevarer til andre fødevarevirksomheder efter oplagringsreglen, skal det opfylde betingelserne om, at fødevarerne skal være produceret i en autoriseret virksomhed, og at detailvirksomheden ikke foretager andre aktiviteter med de animalske fødevarer end oplagring og transport, uanset om der er eller ikke er særlige temperaturbestemmelser i hygiejneforordningen for animalske fødevarer.

Selv om en detailvirksomhed kunne levere en fødevare til andre virksomheder efter oplagringsreglen, vælger den selv, om den i stedet vil levere efter 1/3-reglen.

Virksomheden skal overholde de generelle bestemmelser om sporbarhed ved leverance til andre fødevarevirksomheder.

Detailvirksomheden skal ikke have særlig dokumentation for levering til andre fødevarevirksomheder efter oplagringsreglen. Der er således ikke begrænsninger i forhold til værdi, mængder eller afstand mellem leverandør og modtager.

En detailvirksomhed kan også levere efter oplagringsreglen til andre lande. Virksomheden skal selv være opmærksom på, om modtagerlandet kræver, at varerne er ledsaget af et certifikat, om der er indgået aftale med landet om et særligt certifikat, eller om virksomheden skal være særlig godkendt til at eksportere til landet. Virksomheden skal opfylde alle krav, for at Fødevarestyrelsen kan udstede et certifikat.

En virksomhed, som modtager animalske fødevarer fra en detailvirksomhed, der leverer efter oplagringsreglen, må anvende fødevarerne uden begrænsninger. Virksomheden skal dog være opmærksom på, at nogle tredjelande kan have betingelser, som forhindrer eksport af varerne til disse lande. 

Hygiejneforordningen for animalske fødevarer, artikel 1, stk. 5, litra b, nr. i

Autorisationsbekendtgørelsen, § 20 og bilag 1

Eksportbekendtgørelsen, § 4

20.2 Oplagringsreglen – bagatelgrænse – ingen registrering

Som udgangspunkt må en detailvirksomhed ikke levere animalske fødevarer efter oplagringsreglen til andre virksomheder uden at være registreret til denne aktivitet. Der er dog nogle undtagelser med aktiviteter under bagatelgrænsen.

Eksempler på situationer under bagatelgrænsen, når virksomheden i øvrigt ikke har levering efter oplagringsreglen: 

 • Hvis en detailvirksomhed f.eks. op til en højtid eller ved en salgskampagne lige før lukketid leverer overskud af højtidens produkter eller produkter omfattet af salgskampagnen til en anden detailvirksomhed, der leverer fødevarer i velgørende øjemed og for at undgå madspild.
 • Hvis en detailvirksomhed f.eks. op til en højtid eller ved en salgskampagne har f.eks. frosne eller ferske ænder i overskud, som den leverer til en nabovirksomhed, der ikke har flere ænder tilbage.
 • Hvis en detailvirksomhed skal lukke helt eller lukke ned i en periode, f.eks. for ombygning, og leverer de resterende varer til en anden virksomhed.
 • Hvis en detailvirksomhed i en force majeure situation, hvor f.eks. en køler eller fryser bryder ned, leverer de berørte varer til en anden virksomhed.
 • Hvis en detailvirksomhed har en enkeltstående levering af fødevarer til en anden virksomhed, f.eks. hvis modtagervirksomheden skal holde et større arrangement. 

20.3 Oplagringsreglen – hvad forstås ved oplagring

Oplagring forstås her som enhver opbevaring af fødevarer, hvad enten det sker i et lagerrum eller på en hylde eller i en køle- eller frostmontre i salgsområdet af en butik. Det gør ikke nogen forskel, at kunder har haft mulighed for at røre ved varen.Eksempler på situationer, som er oplagring: 

 • Virksomheden kan have modtaget mindre pakker i en større pakke, som er åbnet, hvorefter de mindre pakker er lagt ud i salgsområdet. Det kan f.eks. være 10 MAP-pakker hakket kød á 500 g i en karton, hvor virksomheden åbner kartonen og lægger de 10 pakker i kølemontren.
 • Det betragtes også som oplagring, hvis virksomheden indpakker en vare til direkte salg, dvs. indpakker eller emballerer i salgsøjeblikket eller med henblik på salg samme dag. Det kan f.eks. være fiskevarer, som modtages i is og pakkes i butikken. Det kan også være varer, som virksomheden plukker fra forskellige emballager og lægger i en fælles kasse, som leveres ud.
 • Varer behøver ikke være indpakket. F.eks. modtages fisk ofte i kasser med is, og disse kasser er ofte ikke forsynet med låg. Det kan også være kød på krog, som virksomheden tager af krogen og lægger i f.eks. en plastkasse, evt. en plastforet kasse, hvor plasten foldes hen over kødet. Det betragtes stadig som oplagring. Men virksomheden må ikke udskære kødet eller fisken,  hakke kødet eller mærke varerne. 

Eksempler på situationer, som ikke er oplagring: 

 • Hvis virksomheden modtager en indpakket vare, pakker den ud og lægger den til salg uindpakket eller efter fornyet indpakning, er der ikke tale om oplagring. Hvis en virksomhed f.eks. modtager mørbrader, som er individuelt pakket i vakuumpakning, vil det være ompakning at lægge f.eks. tre mørbrader på en bakke, filme bakken og mærke den med forbrugeroplysninger.
 • Hvis virksomheden udskærer kød, fisk eller hakker kød, er der ikke længere tale om blot oplagring. Det kan f.eks. være at udskære en mørbrad til mørbradbøffer, filetere en fisk, ridse en kamsteg eller hakke kød.
 • Hvis virksomheden indfryser varer, er der ikke længere blot tale om oplagring.
 • Hvis virksomheden i øvrigt ”gør noget ved” en vare, f.eks. blander kødet med mel m.m. for at lave en frikadellefars, er det ikke længere blot oplagring. 

20.4 Oplagringsreglen – temperaturkrav

Det er en betingelse for at levere til andre fødevarevirksomheder efter oplagringsreglen, at varerne under oplagring og transport opfylder temperaturkravene i hygiejneforordningen for animalske fødevarer.

Bilag 1 i autorisationsbekendtgørelsen oplister temperaturkravene i hygiejneforordningen for animalske fødevarer. Nogle af temperaturerne er anderledes end de temperaturer, som i øvrigt er fastsat i hygiejnebekendtgørelsen. Virksomheden skal sørge for og kunne dokumentere, at den overholder temperaturbestemmelserne i hygiejneforordningen for animalske fødevarer. 

Hygiejneforordningen for animalske fødevarer, bilag III

Autorisationsbekendtgørelsen, § 20 og bilag 1

Hygiejnebekendtgørelsen, § 25, stk. 1 og 2, og bilag 3