10. Bærestoffer

Bærestoffer er stoffer, der gør det lettere at bruge fodertilsætningsstoffer og forblandinger i fodermidler og foderblandinger. 

10.1 Hvad bærestoffer bruges til

Bærestoffer bruges til fodertilsætningsstoffer og kan enten være fodermidler eller vand. Bærestoffer er defineret i markedsføringsforordningen. 

Formålet med at bruge bærestoffer er at lette håndteringen, tilsætningen eller anvendelsen af tilsætningsstoffet. Bærestoffer kan bruges til at opløse, fortynde, dispergere eller på anden måde ændre et fodertilsætningsstofs fysiske egenskaber. 

Eksempler på fodermidler, der kan være bærestoffer:

  • Calciumcarbonat (også kaldet kalksten eller kridt)
  • Hvedestrømel

Eksempel på anvendelse af bærestoffer, der kan ændre fodertilsætningsstoffets fysiske form: 

  • Mikroindkapsling af flydende fodertilsætningsstoffer ved hjælp af bærestoffer. Ved denne proces bliver fodertilsætningsstofferne til faste stoffer, som er lettere at håndtere og dosere end de flydende fodertilsætningsstoffer.

Bærestoffer må ikke have nogen teknologisk virkning på tilsætningsstoffet og må ikke ændre tilsætningsstoffets teknologiske funktion. Hvis bærestofferne gør det, bliver der tale om et præparat, og reglerne for præparater skal følges. 

Regler brugt i dette afsnit:

Markedsføringsforordningen, artikel 3, stk. 2, litra m) 

Se mere i afsnit:

Bilag 2 Definitioner og begreber