19. Pakning af foder

I foderlovgivningen er der regler om pakning af fodertilsætningsstoffer og forblandinger samt om pakning af fodermidler og foderblandinger. 

19.1 Pakning af fodertilsætningsstoffer og forblandinger

Fodertilsætningsstoffer og forblandinger må kun markedsføres i lukkede emballager eller beholdere. Emballagen eller beholderen skal være lukket sådan, at lukkemekanismen ødelægges, når beholderen eller emballagen åbnes, og lukkemekanismen må ikke kunne genanvendes. 

Kravet, om at lukkemekanismen ødelægges ved åbning, og at den ikke kan genanvendes, betyder ikke, at emballagen eller beholderen ikke skal kunne lukkes igen, når den først er åbnet. Kravet betyder derimod, at det skal kunne ses, hvis emballagen eller beholderen har været åbnet.

Eksempel på ødelæggelse af en lukkemekanisme ved åbning af emballagen
Fodertilsætningsstoffet bliver leveret i en plastbøtte med skruelåg, hvor låget kun kan skrues af, når forseglingen brydes. Når der er taget af bøtten, kan låget skrues på igen, men forseglingen kan ikke genbruges.

Regler brugt i dette afsnit: 

Fodertilsætningsstofforordningen, artikel 16, stk. 5. 

19.2 Pakning af fodermidler og foderblandinger - hovedregel

Fodermidler og foderblandinger må i udgangspunktet kun markedsføres i lukkede pakninger eller beholdere. Pakningen eller beholderen skal være lukket sådan, at lukkemekanismen beskadiges, når pakningen eller beholderen åbnes, og lukkemekanismen må ikke kunne genanvendes. 

Kravet, om at lukkemekanismen beskadiges ved åbning, og at den ikke kan genanvendes, betyder ikke, at pakningen eller beholderen ikke skal kunne lukkes igen, når den først er åbnet. Kravet betyder derimod, at det skal kunne ses, hvis pakningen eller beholderen har været åbnet.

Eksempler på ødelæggelse af en lukkemekanisme ved åbning af pakninger og beholdere
Nogle typer af foder, bl.a. til heste, leveres i plastbøtter med låg, der kun kan åbnes, når forseglingen brydes. Når der er taget af bøtten, kan låget sættes på igen, men forseglingen kan ikke genbruges.
En dåse med hundefoder kan ikke lukkes igen, dåsen er åbnet.

Regler brugt i dette afsnit:

Markedsføringsforordningen, artikel 23, stk. 1.

19.3 Pakning af fodermidler og foderblandinger - undtagelser

For fodermidler og foderblandinger er der en række undtagelser til kravet om, at fodermidler og foderblandinger kun må markedsføres i lukkede pakninger eller beholdere. Undtagelserne muliggør markedsføring i løs vægt eller i udelukkede pakninger eller beholdere. 

Ulukkede pakninger eller beholdere er ikke åbne, men de kan åbnes og lukkes, uden at det kan ses, at de har været åbnet. Levering i en ulukket beholder kan f.eks. ske i en bigbag. 

Følgende foder må markedsføres i løs vægt eller i udelukkede pakninger eller beholdere:

 • Fodermidler 
 • Foderblandinger, der er fremstillet udelukkende ved at blande helt korn, hele frø eller hele frugter
  Eksempel
  Vildtfugleblandinger, der kun består af helt korn, hele frø og hele frugter.
 • Foderblandinger i mængder på højst 50 kg, der er bestemt til den endelige bruger, og som udtages direkte af en pakning eller beholder, der var lukket
  Eksempel
  "Hundesnacks", som kunden selv blander af forskellige slags godbidder ved at tage dem op af lukkede beholdere, f.eks. i en hundeudstyrsforretning.
 • Sliksten

Følgende foderblandinger må markedsføres i løs vægt eller i ulukkede pakninger eller beholdere:

 • Leverancer mellem producenter af foderblandinger indbyrdes
 • Leveres fra producenten til en emballeringsvirksomhed
 • Leverancer direkte fra producenten til brugeren
  Eksempel
  Foder, der leveres i en tankvogn til en landbrugsbedrift.

Krav til mærkning af foder, der leveres i løs vægt eller i ulukkede pakninger eller beholdere

Når foderet leveres i løs vægt eller i ulukkede pakninger eller beholdere, skal alle de obligatoriske mærkningsoplysningerne stå i et ledsagedokument, der leveres sammen med foderet. Ledsagedokumentet kan f.eks. være fakturaen.

Regler brugt i dette afsnit:

Markedsføringsforordningen, artikel 23, stk. 2.

Se mere i afsnit:

21.15 Mærkning i et ledsagedokument 

19.4 Pakning af foderlægemidler og mellemprodukter

Foderlægemidler og mellemprodukter må kun markedsføres i lukkede pakninger eller beholdere. Pakningerne eller beholderne skal være lukket sådan, at forseglingen beskadiges ved åbning og ikke kan genanvendes. Pakninger må ikke genanvendes. 

Ovenstående gælder ikke for mobile blandere, der leverer foderlægemidler direkte til dyreholderen. Det betyder, at mobile blandere gerne må genanvendes til foderlægemidler, hvis betingelserne for dette i øvrigt overholdes. 

Regler brugt i dette afsnit:

Foderlægemiddelforordningen, artikel 10