62. Personale på landbrug

Når man fodrer og passer dyr, skal man have den nødvendige viden. 

62.1 Oplæring m.m. af personale på landbrug

Når man fodrer og passer dyr, skal man have den nødvendige viden til at udføre dette arbejde. Der er ikke krav om en specifik uddannelse eller særlige kurser. Introduktion og sidemandsoplæring kan sikre, at en medhjælper bliver klædt på til opgaven. Landbrugeren kan informere om arbejdsopgaver på stedet eller ved at sætte opslag/instruktion op relevante steder, f.eks. i foderladen eller ved blandeanlæg. 

Formålet med oplæring er, at medhjælperen får kendskab til gode arbejdsgange og den relevante faglige viden for at kunne fodre og passe dyr. 

Det skal være klart, hvordan ansvar og arbejdsgange er i forbindelse med sygdom og ferier. 

På et HACCP-landbrug skal medhjælperne have viden om håndtering og blanding af foder med brug af tilsætningsstoffer eller forblandinger. Medhjælperne skal kende kvalitetsstyringssystemet og procedurerne for dokumentation af de enkelte processer i fremstillingen af foder. Medhjælperen skal også have en klar viden om sit ansvarsområde og sine beføjelser. Både landbruger og medhjælper skal kunne redegøre for kvalitetsstyringssystemet, hvis der kommer kontrol på et HACCP-landbrug. 

Regler brugt i dette afsnit:

Foderhygiejneforordningen, bilag II, Personale

Foderhygiejneforordningen, bilag III, Personale 

Se mere i afsnit:

64. Forblandinger og fodertilsætningsstoffer i ren form på landbrug (HACCP-landbrug)