63. Analyseresultater for foder - journal og opfølgning på landbrug

Når et foder bliver analyseret for stoffer, som har betydning for mennesker sundhed, skal landbrugeren gemme analyseresultatet. Hvis analyseresultat viser, at et foder eller en fødevare ikke overholder en grænseværdi, skal landbrugeren straks reagere og træffe de nødvendige foranstaltninger. 

63.1 Journal over analyseresultater for foder

Når et foder bliver analyseret for stoffer, som har betydning for mennesker sundhed, skal landbrugeren gemme analyseresultatet. Det gælder også for analyseresultater af skadelige stoffer som f.eks. pesticider, tungmetaller og svampetoksiner i mælk, æg eller kød. Landbrugeren behøver ikke gemme analyseresultater for næringsstoffer som f.eks. protein og råaske. 

Journalen kan være en samling af alle analyseattesterne, men det kan også være en liste, hvor landbrugeren noterer data om prøver og analyseresultater. 

Hvis et analyseresultat viser, at et foder eller en fødevare ikke overholder en grænseværdi for et stof, skal landbrugeren reagere. 

Regler brugt i dette afsnit:

Foderhygiejneforordningen, bilag I, Primærproduktion, del A, II. Journaler, punkt 2, litra d.  

63.2 Opfølgning på analyseresultater for foder

Hvis et analyseresultat viser, at et foder eller en fødevare ikke overholder en grænseværdi, skal landbrugeren straks reagere og træffe de nødvendige foranstaltninger. Overskridelse af grænseværdier kan være både ulovlige og farlige. Hvis foderet vurderes farligt, har landbruger ansvar for straks at fjerne det pågældende foder fra dyrene og tage kontakt til eventuelle aftagere af foder, fødevarer eller levende dyr. 

Se mere i Fødevarestyrelsens Vejledning om tilbagetrækning af foder og fødevarer, Tilbagetrækningsvejledningen.

Regler brugt i dette afsnit:

Foderhygiejneforordningen, bilag I, Primærproduktion, del A, I. Hygiejnebestemmelser, punkt 4, litra g

Fødevareforordningen, artikel 15