14. Traditionelle metoder i fødevarevirksomheder

Hvis en virksomhed bruger traditionelle metoder i produktionen af fødevarer, kan virksomheden få tilladelse til at afvige fra nogle af reglerne om indretning og drift. Det gælder i alle led under produktion, forarbejdning og distribution.

14.1 Eksempler på traditionelle metoder

Fødevarestyrelsen har kendskab til flere traditionelle metoder: 

  • Modning af oste i gruber, huler, bunkers m.v.
  • Brug af træhylder til modning af oste.
  • Røgning og saltning af kød af tamhovdyr (svin, kvæg, får og geder) for private.
  • Udendørs tørring af fisk (Dabs / bakskuld) 

Generelt bruges traditionelle metoder til produktion af fødevarer, der er: 

  • historisk anerkendte,
  • produceret efter en godkendt eller registreret teknisk specifikation eller produktionsmetode, eller
  • er beskyttet af en national, regional eller lokal lov. 

14.2 Procedure for traditionelle metoder

Fødevarestyrelsen vurderer, om en bestemt produktion falder ind under de traditionelle metoder, der er nævnt i hygiejnebekendtgørelsen. Virksomhederne kan kontakte Fødevarestyrelsen, hvis de ønsker andre, traditionelle metoder medtaget på listen. Så sørger Fødevarestyrelsen for anmeldelse til EU-Kommissionen, så metoden kan medtages i hygiejnebekendtgørelsen, når den formelle procedure med høring af de andre medlemslande er afsluttet. 

Gennemførelsesforordningen, artikel 4

Hygiejneforordningen, artikel 13

Hygiejneforordningen for animalske fødevarer, artikel 10

Hygiejnebekendtgørelsen, § 34