25. Returvarer i fødevarevirksomheder

Der er særlige regler for fødevarer, der bliver returneret til en dansk fødevarevirksomhed fra en engros- eller detailvirksomhed i Danmark. Der er også særlige regler for genindførsel af varer fra EU-medlemsstater eller lande, som ikke er medlem af EU.

25.1 Modtagelse af returvarer

Hvis en virksomhed i Danmark beslutter at afvise en fødevare i modtagekontrollen på grund af fejl ved leverancen, kan varen returneres til afsendervirksomheden. Varer, der af sundhedsmæssige grunde afvises af virksomheden eller af Fødevarestyrelsen, eller fødevarer, der trækkes tilbage fra markedet, kan enten bortskaffes som affald eller returneres.

Varer kan i visse tilfælde også returneres fra andre EU-medlemsstater eller lande, som ikke er medlem af EU.

Returvarer, som modtages retur for at få godtgørelse efter SKAT’s afgiftsregler, må ikke udgøre en risiko for fødevaresikkerheden.

Afsendervirksomheden skal ved modtagelsen enten undersøge de returnerede varer eller bortskaffe varerne som affald, hvis de udgør en risiko for fødevaresikkerheden. Returnerede fødevarer af animalsk oprindelse, som udgør en risiko for fødevaresikkerhed eller som virksomheden af anden grund ikke ønsker at anvende som fødevare, skal bortskaffes efter bestemmelserne om animalske biprodukter.

Hvis virksomheden ønsker at bruge returnerede fødevarer, skal virksomheden undersøge varerne først for at sikre sig, at det er fødevaresikkerhedsmæssigt forsvarligt. Hvis fødevarerne har overskredet mindst holdbar til datoen, må de ikke længere anvendes som fødevarer. Hvis fødevarerne har overskredet bedst før datoen, kan de anvendes, hvis virksomhedens undersøgelse viser, at de er egnede. 

Hygiejnebekendtgørelsen, §§ 30-31

Forordningen om animalske biprodukter

Gennemførelsesforordningen til forordningen om animalske biprodukter

Mærkningsbekendtgørelsen

Genindførselsforordningen