48. TSE, BSE og SRM - undersøgelse og håndtering

Transmissible spongiforme encephalopatier (TSE) er en gruppe af husdyrsygdomme, herunder bl.a. scrapie og bovin spongiform encephalopati (BSE), populært kaldet kogalskab. Primærproducenten eller slagteriet har ansvaret for, at der bliver udtaget en prøve til undersøgelse for BSE. Forskellige kategorier af kreaturer skal undersøges for BSE ved slagtning, også i de tilfælde hvor kreaturerne bliver hjemmeslagtet.

 Specificeret risikomateriale, SRM, skal håndteres korrekt i alle led. SRM er de dele af et dyr, som indeholder prion-protein, hvis dyret er smittet med TSE/BSE.

Detailslagterbutikker, herunder slagterafdelinger i supermarkeder, der ønsker at håndtere SRM, skal være autoriseret af Fødevarestyrelsen til denne aktivitet. Der kan kun gives autorisation til at håndtere SRM i form af rygsøjle fra kvæg. 

Læs mere om TSE/BSE, SRM og håndtering af disse i fødevarevirksomheder:

SRM-vejledningen (link til Retsinformation)

TSE-forordningen

Bekendtgørelse om overvågning og bekæmpelse af BSE hos kvæg

Bekendtgørelse om overvågning af TSE hos får og geder

Autorisationsbekendtgørelsen, § 9

Hygiejnebekendtgørelsen, § 33

Forordningen om animalske biprodukter