66 Detailhandel med fiskevarer

Som udgangspunkt gælder reglerne i hygiejneforordningen for animalske fødevarer for primærproduktion og engros. Nogle af disse regler gælder også for håndtering af fiskevarer i detailleddet.

Hygiejneforordningen for animalske fødevarer, bilag III, afsnit VIII, indledning, punkt 2

61.1 Krav til fiskevarer i detailleddet

Følgende særlige krav for fiskevarer gælder således også i detailleddet:

Ferske fiskevarer:

 • Opbevaringstemperaturkrav for uemballerede ferske fiskevarer.
 • Hovedskæring og rensning.
 • Filetering og opskæring.
 • Beholdere skal sikre bortledning af smeltevand.
 • Mulighed for opbevaring og transport i koldt vand indtil første virksomhed på land.

Hygiejneforordningen for animalske fødevarer, bilag III, kapitel III, del A

Maskinseparerede fiskevarer:

 • Krav til råvarer.
 • Krav til fremstillingsproces.

Hygiejneforordningen for animalske fødevarer, bilag III, kapitel III, del C

Parasitter:

 • Frysebehandling af fisk til drab af parasitter.
 • Undtagelser fra frysebehandlingskrav.
 • Dokumentationskrav.

Hygiejneforordningen for animalske fødevarer, bilag III, kapitel III, del D

Kogning af krebsdyr og bløddyr:

 • Temperaturkrav ved nedkøling og opbevaring af kogte krebsdyr og bløddyr.
 • Hygiejnisk pilning.

Hygiejneforordningen for animalske fødevarer, bilag III, kapitel IV, del A

Sundhedsnormer for fiskevarer:

 • Organoleptiske egenskaber.
 • Histamin.
 • Total flygtig nitrogen.
 • Parasitter.
 • Toksiner og giftige fiskearter.

Hygiejneforordningen for animalske fødevarer, bilag III kapitel V