74 Fælles prøvetagning for mikrobiologi, giftige alger og algegifte i muslinger m.m.

Primærproducenter af muslinger m.m. kan i en række situationer slå sig sammen i grupper for at udtage prøver for giftige alger, algegifte og mikrobiologi. Gruppens nærmere afgrænsning skal meddeles Fødevarestyrelsen.

74.1 Muligheder for fælles prøvetagning i algeovervågningsområder

Følgende kan slå sig sammen i grupper, når de skal tage prøver til undersøgelse for giftige alger i samme algeovervågningsområder:

  • Primærproducenter af vildtlevende muslinger m.m.
  • Opdrættere af muslinger m.m.
  • Primærproducenter af vildtlevende muslinger m.m. og opdrættere af muslinger m.m.

Muslingebekendtgørelsen, § 13 og § 31

74.2 Muligheder for fælles prøvetagning i produktionsområder

Primærproducenter af vildtlevende muslinger m.m. kan slå sig sammen i grupper, når de skal tage prøver til undersøgelse for algegifte og mikrobiologi i samme produktionsområde.

Muslingebekendtgørelsen, § 13 og § 31