Bilag 6 Oversigt over muslinger m.m.

Bløddyr

Mollusca (engelsk – Molluscs):

  • Toskallede bløddyr, muslinger (Lamellibranchia eller Acephala) (engelsk – Bivalve molluscs).
  • Havsnegle (Gastropoda) (engelsk – Gastropodes).
  • Skallus (Polyplacophora) og Søtænder (Scaphopoda).

Pighuder

Echinoderma, (engelsk – Echinoderms):

  • Søpindsvin (Ecinoidea).
  • Søpølser (Holothurioidea).
  • Sølilier (Chinoidea), Søstjerner (Asteroidea) og Slangestjerner (Ophiuroidea).

Sækdyr

Urochordata eller Tunicata (engelsk – Tunicates):

  • Søpunge, (Ascidiacea m.fl.).
  • Salper (Thaliacea).