Bilag 7 Algetoksiner (algegifte)

Forekomst af algetoksiner

Algetoksiner er giftstoffer, som produceres af visse algearter. Algetoksiner kan ophobes i muslinger m.m., fordi disse dyr filtrerer store vandmængder for at optage føde, som består af alger. Muslinger m.m. kan således hurtigt akkumulere algetoksiner til niveauer, som kan gøre forbrugere syge. Visse fisk, krebsdyr og andre havdyr, som æder muslinger m.m., der indeholder algetoksiner, kan optage disse algetoksiner i kødet eller i dele af indvoldene og derved også blive giftige for mennesker. Det primære problem med algetoksiner er dog forekomsten i de muslinger m.m., der filtrereruden indhold af algetoksinere store vandmængder ved fødeoptag.

Algetoksiner forsvinder igen fra muslinger m.m. efter en periode, hvor dyrene har levet af  alger uden indhold af algetoksiner.

Toksikologi af algetoksiner

Algetoksiner er kendt for deres akutte virkninger, og symptomerne spænder fra diarré, opkastning, mavekramper, feber, hovedpine, svimmelhed, følelsesløshed, tab af muskelkoordinering, svigt af orienteringssans, hallucinationer, hukommelsestab, åndedrætsbesvær til åndedrætssvigt og død. Nogle algetoksiner kan også give varige mén.

Der findes mange forskellige algetoksiner. De vigtigste grupper af algetoksiner i relation til europæiske forhold er nævnt nedenfor.

Paralyserende skaldyrsforgiftning (PSP)

PSP-toksiner kan forårsage paralyserende skaldyrsforgiftning. PSP-toksiner konstateres meget sjældent i danske farvande. Inkubationstiden for PSP varer fra 30 minutter til få timer, og forgiftningstilstanden kan vare i flere uger. Symptomerne på PSP er en prikkende og brændende fornemmelse i mund og i hud med efterfølgende følelsesløshed og efter 4-6 timer følelsesløshed i fingre og tæer, svimmelhed og feber. Meget kraftig forgiftning medfører generelt tab af muskelkoordinering, åndedrætsbesvær og død ved åndedrætssvigt. Der findes ingen modgift, men hvis patienten kommer i respirator, kan dødsfald undgås.

Amnesifremkaldende skaldyrsforgiftning (ASP)

ASP-toksiner kan forårsage skaldyrsforgiftning, som giver anledning til hukommelsestab. In­ku­ba­ti­ons­tiden for ASP er 3 til 5 timer, men tilstandens længde er varierende. Symptomerne er ho­ved­pi­ne, svimmelhed, svigtende orienteringssans, kvalme, diarré, opkastning og mavekramper. I al­vor­li­ge­re tilfælde nedsat smertereaktion, hallucinationer, hukommelsestab og død. Der findes ingen mod­gift, og ASP kan give varige mén.

Lipofile algetoksiner - Diarréfremkaldende skaldyrsgift (DSP)

DSP-toksiner kan forårsage diarré m.m. Inkubationstiden for DSP varierer fra 30 minutter til få timer, og tilstanden af forgiftning varer i få dage. Symptomerne er diarre, opkastning og mavesmerter. Der findes ingen behandling, men man er normalt fuldt restitueret efter ca. 3 dage.

Lipofile algetoksiner - Azaspiracid forgiftning (AZP)

Azaspiracider er en gruppe af algetoksiner, der medfører symptomer lignende DSP, altså diarré, opkastning og mavesmerter. Der findes ingen behandling, men man er fuldt restitueret efter nogle dage.

Yessotoksiner er en anden gruppe af lipofile algetoksiner, der forekommer i muslinger m.m., og som der er fastsat grænseværdier for. Der er dog ikke rapporteret om human sygdom ved indtag af denne gruppe af algetoksiner.