Bilag 8 Vejledende aktionsværdier for giftige alger

Fruealger 

Algeart

Aktionsværdi,

celler pr. liter eller hvis påvist toksin

Type af forgiftning eller algetoksin

Dinophysis acuminata

500

Diarréfremkaldende skaldyrsforgiftning (DSP)

Dinophysis acuta

100

Diarréfremkaldende skaldyrsforgiftning (DSP)

Dinophysis dens

100

Diarréfremkaldende skaldyrsforgiftning (DSP)

Dinophysis norvegica

1.000

Diarréfremkaldende skaldyrsforgiftning (DSP)

Phalacroma rotundatum

1.000

Diarréfremkaldende skaldyrsforgiftning (DSP)

Dinophysis spp.

1.000

Diarréfremkaldende skaldyrsforgiftning (DSP)

Protoceratium reticulatum

1000

Yessotoksiner

Protoceratium spp.

1000

Yessotoksiner

Lingulodinium polyedra

1000

Yessotoksiner

Lingulodinium spp.

1000

Yessotoksiner

Prorocentrum lima

500

Diarréfremkaldende skaldyrsforgiftning (DSP)

Alexandrium ostenfeldii

500

Paralyserende skaldyrsforgiftning (PSP)

Alexandrium tamarense

100

Paralyserende skaldyrsforgiftning (PSP)

Alexandrium minutum

500

Paralyserende skaldyrsforgiftning (PSP)

Alexandrium spp.

500

Paralyserende skaldyrsforgiftning (PSP)

Azadinium spinosum

50.000

Azaspirazidforgiftning (AZP)

Azadinium spp.

500.000

Azaspirazidforgiftning (AZP)

Karenia mikimotoi

Kun hvis påvist toksin

Neurotoksisk skaldyrsforgiftning (NSP)

Karenia spp.

Kun hvis påvist toksin

Neurotoksisk skaldyrsforgiftning (NSP)

Kiselalger

Algeart

Aktionsværdi,

celler pr. liter eller hvis påvist toksin

Type af forgiftning eller algetoksin

Pseudo-nitzschia seriata

200.000

Amnesifremkaldende skaldyrsforgiftning (ASP)

Pseudo-nitzschia spp.

200.000

Amnesifremkaldende skaldyrsforgiftning (ASP)

 Blågrønalger

Algeart

Aktionsværdi,

celler pr. liter eller hvis påvist toksin

Type af forgiftning eller algetoksin

Nodularia spumigena1)

100.000

Nodularin. Potentielt giftig. Hudirritation

Anabaena spp.

1.000.000

Potentielt giftig. Hudirritation

Gymnodinium catenatum

500

Paralyserende skaldyrsforgiftning (PSP)

1) Kolonier pr. liter