Sørg for at få oprettet din virksomhed i TRACES NT inden den 17. oktober 2021

31-08-2021

Hvis din virksomhed fortsat skal samhandle med andre EU-medlemsstater fra den 17. oktober 2021, skal den oprettes i TRACES NT. Du skal ligeledes have oprettet en profil i TRACES NT, hvis du fremover vil kunne udarbejde sundhedscertifikater (INTRA-certifikater).

​​​​​INTRA-modul​​et i TRACES Classic flyttes til TRACES NT

Fra den 17. oktober 2021 skal de virksomheder og operatører, der samhandler med de øvrige EU-medlemsstater, begynde at anvende de nye certifikatmodeller, som er fastlagt af den nye EU-dyresundhedslov. Det betyder, at operatører og myndigheder skal til at anvende INTRA-modulet i TRACES NT til udarbejdelse af sundhedscertifikater til dyr og avlsmateriale, der samhandles til EU-medlemsstater og andre samhandelslande. Med udgangen af 16. oktober 2021 lukkes der således helt ned for TRACES Classic.

I uge 41, fra 11. oktober 2021, vil begge systemet kunne tilgås. Det vil således være muligt for operatørerne at forberede sundhedscertifikater i TRACES NT til de sendinger, der udføres fra den 17. oktober, mens der stadig kan udarbejdes sundhedscertifikater i det gamle INTRA-modul i TRACES Classic til de sendinger, der udføres til og med 16. oktober 2021.

Overgangsordningen skal sikre, at handlen ikke forstyrres af overflytningen af INTRA-modulet fra TRACES Classic til TRACES NT.

TRACES NT anvendes allerede i forbindelse med import fra tredjelande. Ligeledes har alle operatører og virksomheder, der efter Brexit eksporterer visse sendinger til Storbritannien, skullet lade sig registrere i TRACES NT. Det er derfor tid til, at de operatører og virksomheder, der har aktiviteter, der i dag involverer INTRA-modulet i TRACES Classic, sørger for at blive oprettet i TRACES NT, hvis de ikke allerede er blevet det i forbindelse med Brexit. Gerne i så god tid som muligt, før ovennævnte deadline.

Fødevarestyrelsen vil løbende informere om overgangen til TRACES NT via vores Faglige nyheder om​​ TRACES og Faglige nyheder om Eksportportalen. Så hold øje med din indbakke.​
 

Sådan bliver virksomheder oprettet i TRACES NT

Danske virksomheder bliver oprettet i TRACES NT af Fødevarestyrelsens TRACES-hotline.

En virksomhed skal oprettes i TRACES, hvis den skal stå som fx afsender, modtager, afsendelsessted, bestemmelsessted osv. i sundhedscertifikatet.

Hvis du skal have en virksomhed oprettet i TRACES NT, skal du derfor sende en e-mail med anmodning om oprettelse til TRACES-hotlinen på: traces@fvst.dk. I mailen skal følgende som minimum oplyses:

  • Virksomhedens navn.
  • Virksomhedens kontaktoplysninger, telefonnr., e-mailadresse, faxnummer og/eller webadresse (url).
  • Virksomhedens unikke registrering- eller godkendelsesnummer. Der bedes oplyst i hvilket register, nummeret fremgår (fx CHR, CVR eller lignende).
  • Virksomhedens aktivitet(er) i henhold til EU-lovgivningen.

Det anbefales desuden, at de virksomheder, som du som eksportør normalt gør brug af i certifikatet, både dine danske og udenlandske kunder, også bliver oprettet i TRACES NT inden den 17. oktober 2021. Fødevarestyrelsen opretter kun de danske virksomheder. Derfor anbefaler vi, at du beder alle dine udenlandske kunder i de andre EU-medlemsstater om, at de også får oprettet sig i TRACES NT inden den 17. oktober 2021. Det gør de ved at kontakte deres lokale veterinære myndigheder.
 

Oprettelse af EU Login-brugerprofil og TRACES NT-brugerprofil

For at kunne logge på TRACES NT er det nødvendigt, at du inden den 17. oktober 2021 får oprettet en personlig EU Login brugerprofil samt en personlig TRACES NT brugerprofil.

Kommissionen har udarbejdet en vejledning til oprettelse af EU Login brugerprofil.
Gå til vejledningen om oprettelse af EU Login-brugerprofil

Når du har fået en EU Login brugerprofil kan du efterfølgende oprette en TRACES NT brugerprofil. Det er 'Operator'-rollen, du skal vælge.

Kommissionen har ligeledes lavet en vejledning om oprettelse af TRACES NT-brugerprofil.
​Gå til vejledningen om oprettelse af TRACES NT-​brugerprofil
Din brugerprofil i TRACES NT skal tilknyttes din virksomhed. Derfor bedes du kontakte Fødevarestyrelsens TRACES Hotline, så din profil kan tilknyttes den rette virksomhed: Kontakt dem på traces@fvst.dk eller på tlf.: 72 66 18 01.
 

TRA​CES NT Training site

Du kan allerede nu afprøve TRACES NT via et Training site.
Gå til TRACES NT Training site
 

Nye samhandelskrav og certifikatmodeller for samhandel

Overgangsordningen for anvendelsen af de gamle certifikatmodeller ophører som nævnt den 17. oktober 2021, og det betyder, at fremadrettet skal de nye certifikatmodeller fastlagt af EU-dyresundhedsloven anvendes.

Overgangsordningen fremgår af forordning 2021/619 og er desuden beskrevet på Kommissionens arbejdsdokument (SANTE/7104/2021).
Gå til arbejdsdokumentet

Kravene til samhandel med dyr fremgår af forordning 2016/429 (rammeforordning), forordning 2020/688 (samhandel af landdyr), forordning 2020/990 (samhandel af akvakulturdyr) og forordning 2020/686 (samhandel af avlsmateriale).

De nye certifikatmodeller, som skal anvendes fra 17. oktober 2021, finder du i forordning 2021/403 (landdyr og avlsmateriale) og forordning 2020/2236 (akvakulturdyr).

FVST anbefaler, at du allerede nu gør dig bekendt med de nye samhandelskrav og samhandelscertifikatmodeller.

Du kan også læse mere om EU's dyresundhedslov og finde links til ovennævnte lovgivning her:
Dyresundhedsloven - lovstof

Senest opdateret 26-10-2021