Ekstraordinært nyhedsbrev om Certifikatdatabasen den 17. december 2021

17-12-2021

Læs de seneste nyheder om Certifikatdatabasen her.

​​​De kinesiske myndigheder har tidligere i år vedtaget to nye dekreter med ikrafttrædelse 1. januar 2022, som vedrører krav til registrering af fødevarevirksomheder, der eksporterer til Kina:​

  • Decree No. 248 of the General Administration of Customs: Decree on Promulgating the Provisions of the People's Republic of China on Registration Administration of Overseas Manufacturers of Imported Food​
    EU-CLERA translation Provisions of the Peoples Republic of China on Registration Administration of Overseas Manufacturers of Imported Food.pdf

  • Decree No. 249 of the General Administration of Customs: Decree on Promulgating the Measures of the People's Republic of China for the Administration of Import and Export Food Safety 
    EU-CLERA translation Decree 249 Administration Import export Food Safety.pdf​

Fødevarestyrelsen har løbende udsendt information via fødevarebrancheorganisationerne om de nye kinesiske regler.

 

Registreringskrav:

De nye dekreter stiller krav om, at virksomheder, der fremstiller eller oplagrer fødevarer, der eksporteres til Kina, skal registreres af de kinesiske myndigheder. Alle fødevarer er omfattet. Fødevaretilsætningsstoffer er ikke omfattet.

Afhængig af fødevarekategorien skal registrering ske via den kompetente myndighed (Fødevarestyrelsen) eller ved selvregistrering. Registrering vil fremover skulle varetages i et nyt elektronisk registreringssystem (CIFER) udviklet af de kinesiske myndigheder.

Yderligere information om registreringsprocessen for forskellige fødevarekategorier, herunder selvregistrering, kan findes på Fødevarestyrelsens hjemmeside, som løbende vil blive opdateret (se \"Fremgangsmåde ved ansøgning om godkendelse og ved ændring\"):

Klik her for at komme til listen over fødevarevirksomheder godkendt til eksport samt øvrig landespecifik information

De kinesiske myndigheder har på deres hjemmeside offentliggjort vejledninger og formularer (endnu ikke oversatte) om den fremadrettede proces for registrering via den kompetente myndighed: 

Klik her for at komme til vejledninger og formularer på de kinesiske myndigheders hjemmeside​

Fødevarestyrelsen vil offentliggøre vejledninger og formularer på Fødevarestyrelsens hjemmeside, når disse er oversat.

 

Vigtig information til virksomheder, der både eksporterer fødevarer til Kina omfattet af krav om registrering via Fødevarestyrelsen og eksporterer fødevarer til Kina omfattet af krav om selvregistrering:

Virksomheder, der ikke allerede har indsendt brugernavn og adgangskode med henblik på oprettelse af konto i CIFER til Fødevarestyrelsen via deres brancheorganisation eller direkte, bedes kontakte International Handel, Fødevarestyrelsen, senest mandag den 20. december 2021 på 16@fvst.dk.

 

Mærkningskrav:

De nye dekreter stiller desuden krav om mærkning af fødevarer, der eksporteres til Kina.

Bemærk, at der for alle fødevarer stilles krav om mærkning med registreringsnummer, og at mærkningskravene til fiskevarer er opdaterede.

Information om mærkningskrav kan findes på Fødevarestyrelsens hjemmeside, som løbende vil blive opdateret (se \"Særlige krav vedrørende mærkning og emballering af fødevarer, der eksporteres til Kina\" under fanen \"Kina\"): 

Klik her for at komme til listen over fødevarevirksomheder godkendt til eksport samt øvrig landespecifik information​

 

Overgangsperioder:

De kinesiske myndigheder tildeler registrerede virksomheder et kinesisk registreringsnummer, jf. artikel 14 i dekret nr. 248, som skal anvendes på tolddeklarationen. Dette krav gælder for fødevarer, som afskibes til Kina fra og med 1. januar 2022.

Mærkning med registreringsnummer efter artikel 15 i dekret nr. 248 gælder for fødevarer produceret fra og med 1. januar 2022.

Fødevarer produceret før 1. januar 2022 skal opfylde de nuværende krav for eksport til Kina. 

Senest opdateret 21-12-2021