Faglige nyheder om Certifikatdatabasen den 2. december 2021

02-12-2021

Læs de seneste nyheder om certifikatdatabasen her

​Eksport af fiskemel til Japan

26-11-2021: Godkendelsen af anvendelsen af ethoxyquin, som fodertilsætningsstof til alle dyrearter og -kategorier er suspenderet og fuldt udfaset pr. 30. juni 2020, jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 2017/962 af 7. juni 2017. I forlængelse heraf må fiskemel med ethoxyquin således ikke omsættes inden for EU. Det kan eksporteres til tredjelande, hvor de kompetente myndigheder er informeret af Fødevarestyrelsen om at produktet ikke overholder EU-bestemmelserne og på den baggrund har givet tilsagn om, at import til tredjelandet er acceptabelt på givne betingelser.
 
Certifikatet for eksport af fiskemel fra Danmark til Japan blev udskiftet med certifikatet for eksport af fiskemel med ethoxyquin fra Danmark til Japan. Det nye certifikatet kan findes her.
 
Link til certifikatside
 

Eksport af fiskevarer og akvakulturprodukter til human konsum til Vietnam
01.12.2021: Nyt certifikat for eksport af fiskevarer og akvakulturprodukter til Vietnam. Certifikatet er godkendt af myndighederne i Vietnam.
 
Link til certifikatside