Faglige nyheder om Certifikatdatabasen den 23. december 2021

23-12-2021

Læs de seneste nyheder om Certifikatdatabasen her.

​​Belarus embargo pr. 1. januar 2022 – transit af levende dyr.

I forlængelse af nyhedsbrev udsendt d. 16. december 2021 kan Fødevarestyrelsen oplyse følgende:

Fødevarestyrelsen har været i dialog med EU Kommissionen i forhold til den varslede embargo fra belarussisk side. På baggrund af meldinger fra Kommissionen er det Fødevarestyrelsens vurdering, at risikoen for problemer er lille, når det gælder transit af levende dyr gennem Belarus i forbindelse med embargoens ikrafttrædelse 1. januar 2022. Dog skal der tages forbehold for, at den politiske situation er meget omskiftelig, hvorfor der godt kan ske ændringer i den belarussiske embargo frem mod nytår. Ydermere gør der sig nogle særlige omstændigheder gældende for dyretransporter, som er beskrevet nærmere i de to nedenstående afsnit.

Tag alle forholdsregler, før du sender dyr ud af Danmark

Det er helt afgørende for den fortsatte transport, at eksportører og transportvirksomheder tager alle forholdsregler, så der skabes vished for, at der ikke er uacceptable ventetider ved grænseovergangene for forsendelser med levende dyr, før de levende dyr afsendes fra Danmark. Det omfatter blandt andet, at transportvirksomhederne gennemgår beredskabsplaner til brug i nødsituationer og sikrer, at der tages højde for den aktuelle situation.

 Hvis det ikke er muligt at få vished for, at forsendelser med levende dyrene kan krydse grænseovergange uden uacceptabel ventetid eller uhindret kan afsættes i udlandet, så opfordrer Fødevarestyrelsen på det kraftigste til, at dyrene ikke udføres af Danmark.

 Hvis dine dyr bliver afvist ved en grænse mellem to EU lande

Skulle det alligevel ske, trods grundigt forarbejde, at en forsendelse af levende dyr afvises ved grænsen til et transit- eller bestemmelsesland, så vær opmærksom på følgende:

  • Det er de veterinære myndigheder i det land, hvor dyrene befinder sig, som kan træffe afgørelse om, hvad der skal ske med forsendelsen. Den ansvarlige eksportør eller organisator skal rette henvendelse til de lokale myndigheder for at få afklaret, hvad der videre skal ske med forsendelsen.
  • Det er forbudt at returnere dyr til Danmark uden forudgående tilladelse fra Fødevarestyrelsen.

Af dyresundhedsmæssige årsager giver Fødevarestyrelsen som udgangspunkt ikke tilladelse til returnering af klovbærende dyr.

 

Eksport af kvæg til Ukraine

22.12.2021: Fra den 15. januar 2022, vil et nyt certifikat for eksport af avlskvæg fra Danmark til Ukraine være gældende. Det nuværende certifikat (La 23,0-5630), vil derfor ikke kunne bruges efter d. 15. januar 2022. Det nye certifikat, der er godkendt af myndighederne i Ukraine, er lagt ud på certifikatdatabasen til information for eksporter efter 15. januar 2022. Fødevarestyrelsen vil opdatere certifikatdatabasen yderligere med information og nye baggrundserklæringer snarest. 

​ Link til certifikatside