Faglig nyhed til dyrlæger om dispensation for blodprøvetagning på kvieejendomme i Salmonella Dublin-niveau 1

14-07-2021

Kvier på græs ikke er en gyldig årsag til at opnå dispensation fra den tidsfrist, der gælder for blodprøvetagning på kvieejendomme i Salmonella Dublin-niveau 1.

​Fødevarestyrelsen vurderer, at kvier på græs ikke er en gyldig årsag til at opnå dispensation fra den tidsfrist, der gælder for blodprøvetagning på kvieejendomme i Salmonella Dublin-niveau 1.

Prøveprogrammet for kvieejendomme er fleksibelt anlagt, med mulighed for at tilpasse prøvetagningen til perioden, hvor kvierne er på stald. For ejendomme med kvieopdræt er der krav om blodprøver én gang årligt, hvilket gør det muligt at tage prøver i perioden, hvor dyrene er på stald. For ejendomme med kviehoteller er der krav om blodprøver 2 gange årligt. Her er der indlagt fleksibilitet, så prøverne kan udtages med minimum 5 måneder og maksimum 8 måneders interval. Dette interval muliggør, at prøverne kan tages på den tid af året, hvor dyrene er på stald. Derfor vurderer Fødevarestyrelsen, at der ikke at grundlag for at give dispensation.

Prøveprogrammet for kvieejendomme eksisterede i den tidligere bekendtgørelse om salmonella hos kvæg m.m. (Kvægbekendtgørelsen), og blev pr. 1. juli 2021 videreført i den gældende bekendtgørelses § 10 og bilag 1, nr. 17-19.

Fødevarestyrelsen påbegynder kontrollen af manglende prøver på kvieejendomme fra 1. september 2021. Hvis Fødevarestyrelsen ved kontrollen kan konstatere, at der ikke er udtaget blodprøver, vil kvieejendommene blive placeret i Salmonella Dublin-niveau 2 efter bekendtgørelse om salmonella hos kvæg m.m. (kvægbekendtgørelsen), § 7, stk. 5, nr. 4.

Se reglerne i bekendtgørelse om salmonella hos kvæg m.m. (kvægbekendtgørelsen), på siden Mikrobiologi og zoonoser - lovstof under punktet B​ekendtgørelser – supplerende bestemmelser.

Senest opdateret 14-07-2021