Faglig nyhed til dyrlæger om anvendelse og opbevaring af vacciner

12-07-2021

Fødevarestyrelsen vurderer, at der er behov for at præcisere kravene til opbevaring og anvendelse af vacciner.

​Vacciner er receptpligtige lægemidler og skal erhverves gennem dyrlæge, apotek eller anden virksomhed, der er godkendt af Lægemiddelstyrelsen til forhandling af lægemidler.

Vacciner skal opbevares på det CHR-nummer og anvendes i den besætning, som de er ordineret til.

Ulovlig opbevaring af vacciner kan medføre, at vaccinerne beslaglægges, og overtrædelsen kan straffes med en bøde.

Landmænd og deres ansatte, som vaccinerer produktionsdyr, skal opfylde kravene om medicinhåndteringskursus og kunne dokumentere dette.

Vacciner er undtaget kravene om angivelse af ordineringsperiode, udlevering af anvisningsseddel samt optegnelser ved anvendelse.

Når vaccination er et sundhedsmæssigt krav i forbindelse med eksport af dyr, skal den praktiserende dyrlæge fortsat være opmærksom på at overholde gældende regler, herunder:

  • at vaccine ordineres til de dyr fra en besætning, der skal eksporteres
  • at vaccinationen foretages på det CHR-nummer, hvor besætningen er registreret
  • at vaccinationen foretages af en person, der opfylder kravene til medicinhåndteringskursus
  • at vaccinationen foretages rettidigt før afsendelse af dyrene og udfærdigelse af transportdokumenterne

Krav til opbevaring og anvendelse af veterinære vacciner fremgår af reglerne i bekendtgørelse nr. 995 af 25. maj 2021 om dyrlægers anvendelse, udlevering og ordinering m.v. af lægemidler til dyr og bekendtgørelse nr. 996 af 25. maj 2021 om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr m.v., samt lovbekendtgørelse nr. 330 af 2. marts 2021 om hold af dyr.