Faglige nyheder om Certifikatdatabasen den 20. juli 2021

20-07-2021

Læs de seneste nyheder om Certifikatdatabasen her.

Vedr. udløb af suspensionen af Danmarks IHN fri status og konsekvensen for certificering af eksportcertifikater til tredjelande

Da udbruddene af infektiøs hæmatopoietisk nekrose (IHN) i Danmark er inddæmmet og under kontrol, er det besluttet ikke at forlænge suspensionen. Den udløb derfor den 16. juli 2021. Derfor kan alle områder beliggende uden for de fem IHN restriktionszoner, svarende til 95 pct. af landet, nu igen anses som fri for IHN.

Det betyder, at der igen kan attesteres for frihed for IHN på zone-/område niveau ved udstedelse af eksportcertifikater. Certifikatdatabasen er opdateret med restriktioner for de relevante eksportcertifikater, og flere certifikater har nu advarselstrekanten ”kan måske anvendes” pga. de konkrete formuleringer i certifikaterne. Herefter er der kun få certifikater for eksport af øjenæg, der ikke kan anvendes, fordi der kræves landefrihed for IHN.

Læs mere om IHN-udbruddene på hjemmesiden:

Link til Fødevarestyrelsens hjemmeside

 

Eksport af øjenæg af laksefisk til tredjelande

16-07-2021: Certifikatsiden er opdateret med det generelle tredjelandscertifikat La 23,0-6745, som indeholder attestation for IHN, hvor der kan attesteres for frihed på zoneniveau.

Link til certifikatside

Senest opdateret 20-07-2021